Projecten

PROJECT GEZINSCOACHES VOOR SOMALISCHE GEZINNEN IN CRISIS

Er is in Amsterdam en omgeving een groeiend aantal Somalische gezinnen waar sprake is van van een crisisachtige situatie veroorzaakt door opvoedings problemen wat in enkele gevallen zelfs leidt  tot uithuisplaatsingen van kinderen.

Het opvoeden van kinderen in Nederland  valt veel Somalische ouders zwaar. Hun aanpak is in veel gevallen nog steeds het zelfde als in Somalië en komt niet overeen hoe men in Nederland over opvoeding denkt. Somaliers komen uit een groepscultuur waarbij kinderen door de gemeenschap worden opgevoed, terwijl in Nederland de eigen verantwoordelijkheid van de ouders centraal staat

SOMVAO heeft daarom het initiatief genomen om het project: ‘Gezinscoaches voor Somalische gezinnen in crisis’ te ontwikkelen. Een project waarin wij ervaren vrijwilligers opleiden tot gezinscoach die vervolgens een aantal gezinnen zullen gaan begeleiden. Tevens willen wij in dit project informatie geven over pleeggezinnen  en mensen hiervoor werven.

Wat gaan wij hier doen?

  • Training van ervaren vrijwilligers tot gezinscoach;
  • Begeleiding van gezinnen waar opvoedproblemen spelen;
  • Informatie en werving van pleeggezinnen
  • Ontwikkeling netwerk hulpverlening.

Wij hopen op deze manier gezinnen het ondersteunen waar opvoed problemen spelen en voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaats. 

Hoe kunt u uw gezin aanmelden voor dit project?

Indien u meent dat er bij uw gezin/familie opvoedproblemen spelen waar u zelf geen oplossing voor kunt vinden en behoefte heeft aan begeleiding dan kunt u zich hiervoor aan melden bij SOMVAO bij de projectleider Ali Ware. Tevens kunt u zich aanmelden via het spreekuur van uw organisatie.

Hoe kunt u zich aanmelden als pleeggezin?

Als u wellicht belangstelling heeft om als pleeggezin kinderen voor een kortere of langere tijd op te vangen en een huis te bieden dan kunt u zich hiervoor aan melden bij SOMVAO. Wij zullen er dan voor zorgen dat u wordt uitgenodigd voor de informatieavonden hiervoor.

Mocht u meer informatie over hte [project of onderdelen daarvan hebben dan kunt u contact opnemen met SOMVAO en de projectleider via telefoonnummer 020-6360794 of 06-52474158